FAQ

FAQ – Vaak gestelde vragen

1. Wat is de levertijd van een tuinontwerp?

Het ontwerptraject zal circa 8 tot 12 weken in beslag nemen. Een grotere tuinoppervlakte neemt meer tijd in beslag dan een kleiner tuinoppervlakte.

2. Wat is de afmeting van een tuin?

Wij hanteren de netto tuinoppervlakte voor de pakketten. Dat wil zeggen de perceeloppervlakte is het stuk grond, waar de woning op staat minus de oppervlakte van de vaste elementen zoals de woning en/of schuur. Voorbeeld: perceeloppervlakte van 250 m2 minus woning en schuur oppervlakte 160 m2 = netto tuinoppervlakte 90 m2.

3. Wanneer is mijn bestelling van het tuinontwerp pakket definitief?

Bij het eerste bezoek op locatie gaat het ontwerptraject van start. Heeft u gekozen voor ‘alleen telefoon en e-mail contact’ dan gaat het ontwerptraject van start zodra u de benodigde gegevens heeft toegezonden.

4. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Bij aanvaarding van de ontwerpopdracht ontvangt u een aanbetalingsfactuur van 10%. Het restant wordt ineens voldaan na het ontvangen van het definitieve ontwerp. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

5. Wat is de berekeningsmarges op de tuinoppervlakte?

Wij hanteren een berekeningsmarge van 2%, waarbij de tuinoppervlakte naar beneden wordt bijgesteld. Voorbeeld een tuinoppervlakte van 153 m2 wordt geschaald onder het tuinontwerp pakket tot 150 m2. Een tuinoppervlakte van 154 m2 valt onder het pakket tot 200 m2.

6. Hoe kan ik het ontwerptraject vroegtijdig beëindigen?

Bij annulering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, dan zullen de kosten (minimaal 10%) die reeds gemaakt zijn in rekening worden gebracht.

7. Wat houden de twee wijzingsfases in?

Elke pakket heeft twee wijzingsfases; een na de schets en een na het 2D ontwerp. Afgestemd op het formaat pakket is daar een gemiddelde tijd voor gereserveerd. In een standaard ontwerptraject is dat voldoende. Komt u over deze reserveerde tijd heen, wordt u hier vooraf van op de hoogte gebracht. Extra wijzingsfases kunnen worden toegevoegd aan het pakket.

8. Hoe ziet een digitale schets eruit?

In de digitale schets zijn hoofdlijnen/indeling voor het uiteindelijke ontwerp uitgezet. Zoals te zien in onderstaand voorbeeld. Deze schets is puur als indicatie bedoeld.

Heeft u nog een vraag? Laat het ons weten!