Tuinvogeltelling 2022

Het laatste weekend van januari was de nationale tuinvogeltelling. Dankzij de tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken en met deze informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. In totaal zijn er bijna 2.5 miljoen vogels geteld.

Populariteit

De meest populaire tuinvogel is misschien wel de roodborst. Die populariteit hebben de vogels voor een belangrijk deel te danken aan hun uiterlijk en de melodieuze zang die ze voortbrengen. Ook hun vaak tamme gedrag zal daar zeker aan bijdragen. Ondanks dat hij het populairst is, is deze vogel ‘maar’ 95.000 keer gespot tijdens de telling en staat daarmee onderaan de top 10. De meest gespotte tuinvogel is de huismus. Hij is dan ook ruim 450.000 gezien. Dat deze vogel zo vaak voorkomt, heeft voornamelijk te maken met het leefgebied en het voedsel.

Leefgebied

Het leefgebied van de huismus is een rommelige en menselijke omgeving met stuikgewas, schuren, weilanden met vee enzovoort. Ook komen ze erg veel in dorpen en oudere buitenwijken voor met rommelige tuinen. De mussen eten vooral zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, bessen, pinda’s en vetbollen. In de broedtijd eten ze voornamelijk insecten. Alles wat deze vogel eet, is te vinden in hun leefgebied.

Tuinvogeltelling 2022 - Roodborst - Natuurlijk Tuinontwerp

Broeden

De huismus broedt van eind maart tot in augustus en dan hebben ze 2 tot 3 legsels met elk 4 tot 6 eieren. Ze broeden in een los kolonieverband en maken de nesten vooral onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in mussenkasten. Deze slordige nesten bestaan uit takjes, stro, veren en soms ook hondenharen. Na de broedduur van 12 dagen zitten de jongen zo’n 17 dagen op het nest. Als ze uitvliegen, worden ze nog 1 tot 2 weken door de ouders gevoerd.

Bedreigde diersoort

Ondanks dat de huismus bij de telling het meest gespot is, staat deze vogelsoort op de rode lijst van de Nederlandse broedvogels wat inhoudt dat deze soort wordt bedreigd. De oorzaak hiervan is de grote afname die eind vorige eeuw heeft plaatsgevonden. Dit komt grotendeels door het verdwijnen van nestgelegenheid in de steden en voedselbeschikbaarheid in zowel steden als op het platteland.

Oorzaken zijn:

  • verandering in woningbouw (verdwijnen ouderwetse dakpannen)
  • woningrenovatie (geen toegang meer tot nestplekken)
  • beheer van stedelijk groen (minder onkruid- en insectrijke beplanting)
  • verstening van tuinen
  • vermindering graanteelt
  • efficiënter oogsten
  • bestrijdingsmiddelen

Wilt u ook weten hoe u uw tuin vogelvriendelijker kunt maken om zo de vogels te helpen en te beschermen? Neem dan contact met ons op voor een ontwerp van een diervriendelijke tuin.

Meer informatie over de tuinvogeltelling vindt u op: De vogelbescherming

Natuurlijk tuinontwerp

Kunt u het zich inbeelden, u stapt de woning uit en wordt omringd door uw eigen stukje natuur?

Vakantiegevoel tuin Natuurlijk Tuinontwerp